İçeriğe geç

The Past Perfect Tense

The Past Perfect Tense/-Mişli Geçmiş Zaman

The Past Perfect Tense

The Past Perfect Tense

Türkçeye -mişli geçmiş zaman olarak çevrilebilir. Geçmişte yapılmış iki işten daha önce yapılmış olan olayları ve geçmişte belli bir ana dek sürmüş işleri anlatmakta kullanılır. Ayrıca dolaylı anlatımlarda da kullanılır. Ör. Bora said he had played tennis. (Bora tenis oynadığını söyledi)

Olumlu Şekli

Özne+had+fiilin 3.hali

I had been helped
(Yardım edilmiştim)

It had been helped
(Yardım edilmişti)

Olumsuz Şekli

Özne+had not+fiilin 3. hali

I hadn’t been helped
(Yardım edilmemiştim)

We hadn’t been helped
(Yardım edilmemiştik)

Soru Şekli

Had+Özne+fiilin 3.hali

Had I been helped?
(Yardım edilmiş miydim?)

Had you been helped?
(Yardım edilmiş miydiniz?)

Olumsuz Soru Şekli

Had not+Özne+fiilin 3 hali

Had I not been helped?
(Yardım edilmemiş miydim?)

Had you not been helped?
(Yardım edilmemiş miydiniz?)

Active Form

Subject+had+verb 3

She told me his name after he had left.
(Ayrıldıktan sonra ismini bana söylemişti)

They thanked me for What I had done.
(Yaptıklarım için bana teşekkür ettiler)

Passive Form
Subject+had+been+verb 3

When we arrived in İzmir, all the shops had been closed.
(İzmir’e vardığımızda, tüm dükkanlar kapatılmıştı)

In five months, the house had not been repaired still.
(Beş ay içinde, ev hala tamir edilmemişti)

 

Past Perfect Tense (Miş’li Geçmiş Zaman)

İngilizcede zamanları öğrenmek ve doğru kullanmak, oldukça önemli. Bunun ana sebebi de bir olayı anlatmak istediğinizde fiilin çekimine dikkat edilmediğinde karşı tarafa mevzuyu doğru bir biçimde aktaramama durumudur. Bu sıkıntıyla ise en çok Past Perfect Tense kullanımlarında karşılaşıyoruz. Çünkü geçmiş zamana dair anlatımda bulunurken kullanabileceğiniz birden fazla tensiniz var ve Past Perfect, bu tenslerden belki de en az kullanılanı.

Peki past perfect tense kullanımı nerelerde geçerli, hangi durumlarda kullanmanız uygun? İşlevleri, cümle yapısı ve örnekleri ile incelemeye ne dersiniz?

Past Perfect Tense Nedir?

Past Perfect, Türkçe’ye tam olarak çevrilemeyen bir kalıp olsa da –miş’li geçmiş zaman anlamı taşıyor.

Diyeceksiniz ki, ‘past simple var, geçmiş zamanı anlatmaya yetmiyor mu?’ İki tensin arasında belirgin farklılıklar olmakla beraber past perfect, past simple’dan önce gerçekleşen olayları anlatmak için tercih ediliyor.

Kısaca özetlemek gerekirse; iki olay olduğunu düşünelim. Bu olayların meydana gelme zamanlarını kıyaslayalım. İkisi de geçmişte oluyor, ancak biri daha önce diğeri de ondan sonra gerçekleşiyor. Önce olan için -mişli geçmiş kullanırken sonraki için sadece geçmiş zaman kullanmanız yeterli olacaktır.

Örnek:

I had finished to cook the dinner when they arrived.
Onlar geldiğinde ben akşam yemeğini pişirmeyi bitirmiştim.
Burada önce yemeğin pişirilmesi olayının gerçekleştiğini, bu olay bittikten sonra da onların geldiğini görüyoruz. Yani pişirme olayı gelme olayından daha önce gerçekleştiği için past perfect yapısında, gelme eylemi de past simple formunda.

Past Perfect Tense’in Kullanım Yerleri

Past perfect tensi nerelerde kullanacağınızı iyi öğrenirseniz, diğer formlardan farkını rahatlıkla görebilir ve böylelikle karıştırmazsınız.

Geçmişte Olan İki Olaydan Önce Olanı Anlatırken
İki olay da olmuş, bitmiş ve tüm bunlar geçmiş bir zamanda meydana gelmişse daha önce olan olayı anlatmak için past perfect tense başvururuz. Sonraki olay ise past simple ile belirtilir.

Örnek:

I had already finished my exam when the teacher said it was over.
Öğretmen sürenin dolduğunu söylediğinde ben çoktan sınavımı bitirmiştim. (Önce sınavı bitirmiş, sonra öğretmen sürenin bittiğini söylemiş.)
She had watered the flowers before she went shopping.
Alışverişe gitmeden önce çiçekleri sulamıştı. (Önce çiçekleri sulamış, sonra alışverişe gitmiş.)
They went to the cinema after they had finished work.
İşi bitirdikten sonra sinemaya gitmişlerdi. (Önce işi bitirmişler, sonra sinemaya gitmişler.)
Geçmişte Olup Biten ve Etkileri de Geçmişte Kalan Olayları Anlatırken
Gerçekleşen olay ve o olayın etkileri geçmişte kalmışsa past perfect tercih edilir.

Örnek:

He had been a pilot for thirty five years when he got retired.
Emekli olduğunda 35 yıldır pilottu.
She was very happy, she had bought a new dress to herself.
Çok mutluydu, kendine yeni bir elbise almıştı.
Geçmişte Planlanmış Ama Yapılmamış Eylemleri Anlatırken
Geçmişe dair gerçekleşmemiş planlar ve isteklerden bahsederken past perfect tense kullanılır.
Örnek:

I had wanted to go the Opera House when I was in Paris.
Pariste olduğum sırada Opera Binası’na gitmek istemiştim. (Gitmek istemiş ancak gidememiş.)
He hadn’t studied to math exam.
Matematik sınavına çalışmamıştı. (Çalışması gerekirdi, ancak çalışmadı.)

Past Perfect Tense Cümle Yapısı

Past tenslerde present tenslerden farklı olarak verb yani fiil farklı çekimlenir. Geçmiş zaman kipini belirtmek amacıyla past perfect tensin kullanıldığı cümlelerin fiilleri ‘-ed’ takısı alır veya V3 formu kullanılır.

Peki ne zaman, hangi şekilde kullanılır?

Cümleye ‘-mişti’ anlamı kazandırabilmek için fiiller V3 formuna çekimlenir. Ancak İngilizcedeki fiillerin hepsi aynı düzende değildir. ‘Düzenli fiiller’ dediklerimizin sonlarına ‘-ed’ eki eklenir. (worked, played, finished gibi…)

Düzensiz fiiller ise V3 formu olarak her fiilde farklılık gösterir ve ezberlenmesi gerekir.

(go- gone, do-done, tell-told, pay-paid, give-given gibi…)

Past Perfect ile Olumlu Cümle Yapısı
Past perfect için olumlu cümle kurarken özneye göre değişkenlik oluşmaz. (was/were gibi)

Cümleler aşağıdaki formüle uygun olarak kurulur;

Subject + Had + Verb (V3) + Object / Özne + Had + Yüklem (3. hâli) + Nesne

ÖZNE /SUBJECT YARDIMCI FİİL/ AUXILIARY VERBS FİİL /VERB (V3) NESNE /OBJECT
I

He

She

It

We

You

They

had

washed

the car

Örnekler:

The concert had finished before we went home back.
Biz eve geri dönmeden önce konser bitmişti.
I had just started to reading when you came in.
İçeri girdiğinde okumaya henüz başlamıştım.
They had already gone when I came in.
İçeri girdiğimde çoktan gitmişlerdi.
Past Perfect ile Olumsuz Cümle Yapısı
-Miş’li geçmiş zaman formunda olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız yardımcı fiilinize olumsuzluk eki eklemeniz gerekir.

Cümleler aşağıdaki formüle uygun olarak kurulur;

Subject + Had + Not + Verb (V3) + Object / Özne + Had + Not + Yüklem (3. hâli) + Nesne

ÖZNE /SUBJECT YARDIMCI FİİL/ AUXILIARY VERBS FİİL /VERB (V3) NESNE /OBJECT
I

He

She

It

We

You

They

hadn’t (had not)

washed

the car

Örnekler:

I hadn’t written anything to her yet.
Ona henüz bir şey yazmadım.
He hadn’t helped to his mother.
Annesine yardım etmemişti.
You hadn’t ever seen a movie like this.
Daha önce böyle bir film görmemiştin.
Past Perfect ile Soru Cümlesi Yapısı
Soru cümlesi kurmak için yardımcı fiilin cümlenin başına geldiğini biliyoruz. Aynı durum past perfect için de değişmiyor ve ‘had’ yardımcı fiili cümlenin başına geliyor.

Soru cümleleri aşağıdaki formüle uygun olarak kurulur;

Had + Subject + Verb (V3) + Object? / Had + Özne + Yüklem (3. hâli) + Nesne?

YARDIMCI FİİL/ AUXILIARY VERBS ÖZNE /SUBJECT FİİL /VERB (V3) NESNE /OBJECT

Had

I

He

She

It

We

You

They

washed

the car?

Örnekler:

Had you ever visited Italy?
İtalya’yı hiç ziyaret etmiş miydin?
When had she played the volleyball?
O voleybolu ne zaman oynamıştı?
Had you eaten anything outside?
Dışarıda herhangi bir şey yemiş miydin?
Not: Soru cümlelerine cevap verirken kısa cevaplarda şu formları kullanabilirsiniz:

Yes, I/ He/ She/ It/ You/ We/ They had.

No, I/ He/ She/ It/ You/ We/ They hadn’t/ had not.

Past Perfect Tense ile Kullanılan Zaman Zarfları

Cümledeki anlam ayrımını sağlayabilmek amacıyla past perfect tenslerde sıklıkla zaman zarfları kullanılır. En sık kullanılan zaman zarfları ve Türkçe anlamları aşağıdaki gibidir.

After: -den sonra
Already: çoktan
Before: -den önce
By the time/ By/ Until: -e kadar
For/ Since: -den beri
Just: Henüz, yeni, az önce.
Yet: Henüz
When: -dığında

 

The Past Perfect Tense

The Past Perfect Tense

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.