İçeriğe geç

The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

Geçmişte devam etmekte olan işleri anlatırken bu zamanı kullanırız. Bu zamanı tek başına kullanabildiğimiz gibi bazı bağlaçlarla iki cümle halinde de kullanabiliriz. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi bu zamanı ‘when’ bağlacı getirerek Simple past tense ile kullanabiliyoruz.

Olumlu Şekli

Özne+was/were+fiil+ing

I was studying maths all day yesterday.

(Dün bütün gün matematik çalışıyordum.)When we heard the explosion we were watching Tv.

(Patlamayı duyduğumuz zaman Tv seyrediyorduk.)

Olumsuz Şekli

Özne+wasn’t/weren’t+fiil+ingI wasn’t dancing all night, I was studying.(Bütün gece dans etmiyordum, ders çalışıyordum.)You weren’t eating your dinner when the visitors arrived.

(Konuklar geldiğinde sen yemek yemiyordun.)

Soru Şekli
Was/were+özne+fiil+ingWas Mr. Green working in the field when you saw him?(Sen Bay Green’i gördüğün zaman o tarlada mı çalışıyordu?)Were you wearing your trousers when you went to the party?

(Partiye gittiğin zaman beyaz pantolonunu mu giymiştin?)

Past Continuous Tense – İngilizce Türkçe Detaylı Konu Anlatımı

İngilizcede tenslerin genel olarak present, past ve future (şimdiki, geçmiş ve gelecek zaman) olmak üzere 3 temel başlıkta incelendiğini biliyoruz.

Geçmiş zamanı anlatan past tensler ise Past simple, past continuous, past perfect ve past perfect continuous olmak üzere kendi arasında 4’e ayrılıyor.

Bunlardan simple ve continuous formları, İngilizceye yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Çünkü iki tensin kullanımı sık sık karıştırılıyor. Oysa Past Continuous Tense, Türkçede çok da iyi bildiğimiz bir yapı. ‘Televizyon izliyordum.’ derken kullandığınız ‘-yor-dum’ eki, bu zaman diliminin ta kendisi!

O hâlde, bu tensin kullanım yerlerini, cümle yapılarını ve kurallarını daha iyi öğrenmek için detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

Past Continuous Tense’in Kullanım Yerleri
Past continuous, adından da az çok anlayabileceğiniz üzere ‘sürekli geçmiş zaman’ anlamına geliyor. Yani geçmiş bir zamanda gerçekleşmesi belli bir süre almış bir olayın anlatımı için tercih edilen bir kalıp.

Diğer tenslerin hepsinde olduğu gibi burada da farklı kullanım alanları mevcut. Hangi durumlarda bu formu kullanmanız gerektiğine karar vermekte zorlanıyorsanız başlangıç için aradaki ayırt edici detayların üzerinde durmaya gayret göstermelisiniz.

Doğru bir Past continuous tense kullanımı için aşağıdaki durumları sıralayabiliriz;

Olay belli bir süre almışsa
Ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği bilinmeyen ancak geçmişte gerçekleşmesi belli bir süre almış olayların anlatımında kullanılır. Burada önemli olan, olayın tam olarak ne zaman başladığını bilmek değil olayın geçmişte bir süreklilik içinde olmasıdır.

Örnek:

He was studying his Math exam all evening. ,
(Tüm akşam matematik sınavına çalışıyordu.)
She was looking for a cheap holiday.
(Ucuz bir tatil arıyordu.)
They were having dinner at the restaurant.
(Restoranda akşam yemeği yiyorlardı.)
Kısa olay uzun olayı kesmişse
Bu kullanımda ortada biri uzun biri kısa olmak üzere iki olay vardır. Uzun olay gerçekleşirken kısa olay tarafından kesintiye uğrar. Bu durumda uzun süreli olay için past continuous tercih edilir. Kısa olay ise, olup bittiği için past simple ile anlatılır.

Örnek:

She broke the glass while she was washing it.
(Bardağı yıkıyorken kırdı.) Bulaşık yıkarken bardak kırıldı, kısa olay uzun olayı böldü.
We were watching a film when my father came to room.
(Babam odaya girdiğinde biz film izliyorduk.)
I was walking to my home when it began to rain.
(Evime doğru yürüyorken yağmur yağmaya başladı.
Aynı anda iki olay oluyorsa
Geçmişte bir olay oluyorken o sırada başka bir olay daha gerçekleşiyorsa durumu anlatmak için kullanılır. İki ya da daha fazla olay aynı anda gerçekleşmektedir. İkisi için de aynı tense kullanılır.

Örnek:

I was cooking lunch while he was pouring the drinks.
(Ben öğle yemeğini pişiriyorken o içkileri dolduruyordu.) iki kişi aynı anda iki ayrı olayı gerçekleştiriyor.
He was talking on the phone while he was driving to work.
(O, işe gitmek için araba kullanıyorken telefonla konuşuyordu.)
While I was taking a shower, she was preparing her pack.
(Ben duş alırken o da bavulunu topluyordu.)
Hikayelerin giriş bölümünü anlatırken
Bir hikâye anlatırken giriş atmosferini betimlemek ve ana hatlarını tanıtmak için kullanılması gerekir.

Örnek:

It was a great morning. The sun was shining and the birds were singing.
(Harika bir sabahtı. Güneş parlıyordu ve kuşlar ötüyordu.)
It was a cold winter evening. It was snowing outside and snow was falling on the leaves of the trees.
(Soğuk bir kış akşamıydı. Dışarıda kar yağıyordu ve ağaçların yapraklarının üzerine kar düşüyordu.)
Past Continuous Tense Cümle Yapısı
Genel olarak kullanılan standart kalıp aşağıdaki gibidir.

Subject + Was/ Were + Verb + (-ing) + Object

Yani özneden sonra ‘was’ ya da ‘were’ yardımcı fiili gelir. Ardından fiil ‘-ing’ eki ile çekimlenerek kullanılır. Eğer varsa nesne ya da tümleç eklenir.

Bu kullanım standart kalıp için. Olumlu ve olumsuz soru cümlelerinin yapıları standarta göre bazı farklılıklar içeriyor.

Olumlu Cümle Yapısı

Sürekli geçmişte olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken nokta öznenizdir. Present tenselerde ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ olarak kullanılan yardımcı fiiller, past forma girince ‘was’ veya ‘were’ ile yer değiştirir.

 

Subject + Was/ Were + Verb + (-ing) + Object / Özne + Was/ Were + Yüklem + (-ing) + Nesne

 

ÖZNE /SUBJECT YARDIMCI FİİL/ AUXILIARY VERBS FİİL /VERB NESNE /OBJECT
I
He

She

It

was eating pizza
You
We

They

were reading a book
Görüldüğü gibi present formda ‘am’ ve ‘is’ alan özneler ‘was’, ‘are’ alan özneler ise ‘were’ yardımcı fiili ile yer değiştiriyor.

Örnek:

I am watching tv– Televizyon seyrediyorum. I was watching tv.- Televizyon seyrediyordum.
She is playing tennis.– O tenis oynuyor. / She was playing tennis.- O tenis oynuyordu.
They are walking in the forest.- Onlar ormanda yürüyorlar. / They were walking in the forest.– Onlar ormanda yürüyorlardı.
Olumsuz Cümle Yapısı
Sürekli geçmişte olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız yardımcı fiillerinize olumsuzluk eki eklemeniz gerekir.

 

Subject + Was/ Were + Not + Verb + (-ing) + Object / Özne + Was/ Were + Not + Yüklem + (-ing) + Nesne

 

ÖZNE /SUBJECT YARDIMCI FİİL/ AUXILIARY VERBS FİİL /VERB NESNE /OBJECT

I
He

She

It

wasn’t (was not) eating pizza
You
We

They

weren’t (were not) reading a book

Görüldüğü gibi ‘was’ ‘wasn’t’, ‘were’ ‘weren’t’ şeklini alır.

Soru Cümlesi Yapısı

Soru cümlesi kurmak için yardımcı fiilin cümle başına geldiğini biliyoruz. Aynı durum bu zaman durumu için de geçerli.

Was/ Were + Subject + Verb + (-ing) + Object? / Was/ Were + Özne + Yüklem + (-ing) + Nesne?

YARDIMCI FİİL/ AUXILIARY VERBS ÖZNE /SUBJECT FİİL /VERB NESNE /OBJECT

Was I
He

She

It

eating pizza?
Were You
We

They

reading a book?

Not: Soru cümlelerine cevap verirken kısa cevaplara aşağıdaki kalıpları kullanabilirsiniz:

Yes, I/ He/ She/ It was.
Yes, You/ We/ They were.
No, I/ He/ She/ It wasn’t.
No, You/ We/ They weren’t.

 

The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.