Published On: Ocak 9th, 20221069 words5,4 min read

The Future Tense/Gelecek Zaman

The Future Tense

The Future Tense

İngilizcede geleceği anlatmak için will ve be going to kullanılır. Be going to önceden tasarlanmış ve yapmaya karar vermilmiş olayları anlatmakta kullanılır. Will ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatır.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

tomorrow: yarın

next…: gelecek

next week: gelecek hafta

later: daha sonra

soon: çok geçmeden

in a few minutes: bir iki dakikya kadar

Olumlu Şekli (going to)

Özne+am/is/are+going to +fiil

I am going to buy a toy next week.

I am going to play tennis tomorrow.

Olumlu Şekli (will)

Özne+will+fiil

I will take an aspirin.

He will lock the door before leaving.

Olumsuz Şekli(going to)
Özne+am/is/are+not+going to+fiil

I am not going to learn Japanese next year.

He isn’t going to ask question.

Olumsuz Şekli(will)

Özne+won’t+fiil

I won’t call you again.

They won’t come to Turkey this year, they haven’t got enough money.

Soru Şekli(going to)

Am/is/are+özne+going to+fiil

Are you going to play basketball this year?

Is the teacher going to give a test next lesson?

Soru Şekli(wiil)
“will” Başa gelir.

Will Can buy a jacket for him?

Will the teacher leave as soon?

 

The Future Tense

 

The Future Tense

Future Tense – İngilizce Gelecek Zaman Konu Anlatım
18/04/2019 By Wall Street English6366259511
Simple Future Tense – İngilizce gelecek zaman ile cümle kurarken 2 adet yardımcı fiil bulunur. ‘’Will’’ ve ‘’Shall’’ bu ingilizce zaman için kullandığımız yardımcı fiili oluşturur. Buna karşın günümüzde çoğunlukla will yardımcı fiilinin kullanımının arttığını ‘’shall’’ yardımcı fiilinin ise pek kullanılmadığını söyleyebiliriz.

Future Tense Kısaltmalar
Üçüncü tekil şahıslardan ‘’it’’ ise will yardımcı fiili ile kullanıldığında kısaltılmaz. Onun dışında tüm öznelerin will yardımcı fiili ile olumlu ve olumsuz kısaltmaları aşağıdaki gibidir.

● I will = I’ll
● You will = you’ll
● He will = he’ll
● She will = she’ll
● They will = they’ll
● Will not = won’t

Simple Future Tense Shall Kullanımı
Modern İngilizce’de shall kullanımı büyük oranda azalmıştır. Günümüzde çoğunlukla resmi yazışmalarda kullanılır. ‘’shall’’ yardımcı eki; bir teklif, öneri ya da tavsiye gibi durumlarda sadece birinci tekil ve çoğul şahıslarda (I ve We) kullanılır. Diğer şahıslarla (you, he, she, they) kullanılması ise sadece edebi ve şiirsel durumlarda geçerlidir.

● I shall go to school. – Okula gideceğim.
● Shall we drink a cup of coffee. – Bir fincan kahve içelim mi?

İngilizce Gelecek Zaman Cümleleri
Future Tense Olumlu Cümleler

● I will study German – Almanca çalışacağım.
● She will sleep now – O şimdi uyuyacak.
● He will go to the cinema – O tiyatroya gidecek.
● It will rain tomorrow. – Yarın yağmur yağacak.
● You will do exactly as I say – Tam olarak söylediğim gibi yapacaksın.

Future Tense Olumsuz Cümleler
● I won’t leave until I have seen the manager. – Müdürü görmeden gitmeyeceğim.
● The cat won’t eat cat food. – Kedi mama yemiyor.
● I won’t drink a cup of coffee – Bir bardak kahve içmeyeceğim.
● I won’t go to the cinema – Sinemaya gitmeyeceğim
● She won’t study German – Almanca çalışmayacak

Future Tense Soru Cümlesi
● Will you marry me? – Benimle evlenir misin?
● What will you drink at breakfast? – Kahvaltıda ne içeceksin?
● Will she do your homework? – O senin ödevini yapacak mı?
● When will they go to Paris? Onlar ne zaman Paris’e gidecek?
● Will they wash the dishes? – Onlar bulaşıkları yıkayacak mı?

Future Tense Kullanımı
1. Future Tense ile kurulan cümlelerde herhangi bir planlama ya da niyet söz konusu değildir. Gelecekte şartlardan dolayı meydana gelmesi beklenen olaylardan bahsederken kullanılır. Bu tip cümlelerde hem will hem de shall yardımcı fiili kullanılabilir. Buna karşın son zamanlarda resmi yazışmalar haricinde shall kullanımdan düşmüştür.

I will be a father. – Baba olacağım.
Winter will come again. – Kış yine gelecek.

2. Konuşma sırasında gelecekle ilgili ani bir karar verildiğinde will yardımcı fiili kullanılır. Bu eylem ise kesinlikle önceden planlanmış ya da kesinleşmiş eylemler için kullanılmaz.

The phone is ringing. – Telefon çalıyor.
I will answer it. – Ben bakarım.

I want to tell you something. But it is secret. – Sana bir şey söylemek istiyorum. Fakat sır.
I promise. I won’t tell anybody. Söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğim.

What would you like to have to drink? – İçmek için ne alırdınız?
I will have a cup of coffee, please – Ben bir bardak kahve alayım.

3. Gelecek ile ilgili tahminde bulunurken, ümit ederken ya da endişe duyarken gelecek zaman eki kullanılır. Bu gibi anlam ifade eden cümlelerde genellikle ‘’if, when, as soon as, while’’ gibi bağlaçlar kullanılarak anlam pekiştirilir.

I am sure, I will win. – Eminim kazanacağım.
She won’t probably pass her class. – O muhtemelen sınıfını geçemeyecek.
It will snow tomorrow. – Yarın kar yağacak.

4. Televizyon, gazete gibi iletişim araçlarında resmi kurumlara ait geleceğe dönük haber cümleleri gelecek zaman eki ile kullanılır.

The president of United States will open a new school next week. – Amerika başkanı gelecek hafta yeni bir okul açacak.

5. Konuşma sırasında karşı tarafa bir şey teklif ederken kullanılır.

I am really hungry. – Gerçekten çok açım
I will make some sandwiches – Sana biraz sandviç hazırlayayım.

6. Kişisel içten gelen bir kararı ifade ederken cümle de İngilizce gelecek zaman kullanılır.

We will pay for the tickets by credit card. – Biz biletler için kredi kartıyla ödeme yapacağız.

7. Bir durum karşısında isteklilik belirtirken kullanılır.

She will carry your bag for you. – O çantanı senin için taşıyacak.

8. Bir durum karşısında isteksizlik bildiren cümlelerde kullanılır.

The baby won’t drink his milk. – Bebek sütünü içmiyor.