İçeriğe geç

Some Opposites

Some Opposites

Bazı Karşıt Anlamlılar

Some Opposites

Some Opposites

big-small

quick-slow

hot-cold

full-empty

easy-difficult

heavy-light

open-shut

right-wrong

old-new

old-young

büyük-küçük

çabuk-yavaş

sıcak-soğuk

dolu-boş

kolay-zor

ağır-hafif

açık-kapalı

doğru-yanlış

eski-yeni

ihtiyar-genç

next-last

beautiful-ugly

free-occupied

good-bad

better-worse

early-late

cheap-expensive

near-far

here-there

gelecek-son

güzel-çirkin

serbest-meşgul

iyi-kötü

daha iyi-daha kötü

erken-geç

ucuz-pahalı

yakın-uzak

burada-orada

 

Antonyms (opposites) examples:

Night – Day
Arrive – Leave
Junior – Senior
Better – Worse
Right – Left
Rich – Poor
Smart – Stupid
Small – Big

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.