İçeriğe geç

Should-Shouldn’t

Should-Shouldn’t

Should-Shouldn’t

“Should ve shouldn’t” u öneri vermek için kullanırız.

Örnek Diyalog

A: I am very late this morning.

(Bu sabah çok geç kaldım.)

B: You should run.

(Koşsan iyi olur.) veya You shouldn’t walk to day.

(Bu gün yürümezsen iyi olur.)

A: My English marks are low this year.

(Bu yıl İngizice notlarım düşük.)

B: You should study harder.

(Daha çok çalışmlısın.) veya You shouldn’t watch Tv so much.

(Bu kadar çok televizyon seyretmesen iyi olur.)

Should / Shouldn’t

Should / shouldn’t ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce should / should not hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır bunları kısaca görelim:

Kullanım Alanları / Usage

1. İngilizcede tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için kullanılan bir yapıdır.

2. Yapılması iyi olan durumları belirtmek için should , yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için de should yapısının olumsuz hali olan shouldn’t kullanılır.

3. Should fiile “(yap)malı” anlamını katarken, shouldn’t ise “(yap)mamalı” anlamını katar.

4. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde should yapısıyla birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez, yalın haliyle kullanılır. Tüm öznelerle (kişilerle) kullanımı aynıdır.

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne / Subject Yard. Fiil / A. Verbs Fiil / Verb Nesne / Object
I
You
He
She
It
We
You

They SHOULD read English books.

ÖRNEKLER

✦ He has got a toothache. He should go to dentist.
( Onun dişi ağrıyor. O dişçiye gitmeli.)

✦ The weather is rainy. You should take your umbrella.
( Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın.)

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

Özne / Subject Yard. Fiil / A. Verbs Fiil / Verb Nesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They SHOULD NOT

(SHOULDN’T) read English books.

✦ Yapılmaması gereken bir durumla ilgili tavsiyede bulunurken “should”dan sonra olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir, cümle yapısında başka bir değişiklik olmaz.

ÖRNEKLER

✦ Her room is cold. She should not open windows.
(Onun odası soğuk. O pencereleri açmamalı.)

✦ Jack is fat. He shouldn’t eat many hamburgers.
(Jack şişmandır. O çok hamburger yememeli. )

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences
Yard. Fiil / A. Verbs Özne / Subject Fiil / Verb Nesne / Object
SHOULD I
You
He
She
It
We
You

They study English?

✦ Soru sorarken SHOULD başa alınır. Should ile sorulan sorulara olumlu ve olumsuz kısa cevaplar şu şekilde verilir:

ÖRNEKLER

✦ Should she go to doctor? ( O doktora gitmeli mi?)
✧ Yes, she should. (Evet, o gitmeli)
✧ No, she shouldn’t. (Hayır, o gitmemeli.)

✦ Should they do exercise? (Onlar egzersiz yapmalı mı?)
✧ Yes, they should. (Evet, onlar yapmalı.)
✧ No, they shouldn’t. (Hayır, onlar yapmamalı.)

 

Should-Shouldn’t

Should-Shouldn’t

Should-Shouldn’t

Should-Shouldn’t

 

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.