Sermaye Şirketi Nedir?

Sermaye Şirketi Nedir?

Sermaye Şirketi Nedir?

Şirket kurma aşamasında ya da şirketinizin türünü değiştirme aşamasında merak edilen şirket türlerinden biri olan sermaye ortaklığı/şirketi kavramı için detaylı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sermaye şirketleri; itibarını sermayesi ve yönetiminden alan ve ortakların şirketteki paylarının kişisel olmadığı şirket türüdür. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş yani hisseli şirketler olmak üzere üç tanedir. Sermaye piyasası ise finansal piyasalardan bir yıldan uzun işlemlerin bulunduğu piyasalardır. Devlet tahvilleri menkul kıymettir.

Şirket gücünü tamamıyla sermaye yönetiminden alır. Bu durumda ortaklar birinci planda yer almaz. Şirketin mal varlığı şirketin alacaklarına karşı bir güvence oluşturur.

 

Anonim Şirketler

Gerçek ve tüzel kişilerden oluşan en az 5 veya daha fazla kişiyi gerektiren şirketler anonim şirketlerdir. Gerekçeleri ise şöyledir; Anonim şirketin ortak sayısı en az 5 olmalıdır. Şirketin temel sermayesinin en az 50 bin Türk lirası olması ve bunun kesinlikle belli olması gerekmektedir. Şirketin ticari ünvanı belli olmalı. Üçüncü şahıslara olan sorumluluk şirketin varlığı ile sınırlı olmalıdır. Sermayesi eşit paylara bölünmüş olmalı.

Anonim şirketlerde kendi arasında ani ve tedrici olmak üzere ikiye ayrılır. Ani kuruluşta sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir. Ani kuruluşta ise kurucu ortaklar sermaye taahhütlerinin en az %25’ini kuruluştan itibaren üç ay içerisinde ödemek zorundadırlar. Geri kalan kısmını ise üç yıl içerisinde mutlaka ödemeleri gerekir. Anonim şirket çeşitlerinden bir diğeri olan tedrici kuruluşta ise sözleşme safhasında sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmeyip sadece onda biri temin edilmektedir.

Limited Şirketler

Limited şirketler iki veya daha fazla kişiler tarafından oluşur. Ortak sayısının en fazla 50’dir ve bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlerdir. Ortakların sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Temel sermayenin en 5 bin Türk lirası olması gerekir ve bankacılık, sigortacılık, borsa bankerliği ile uğraşamazlar. Her ortağın mutlaka bir payı vardır. Eğer ortaklık payı devredilecekse tüm ortakların bilgisi olur ve izni alınır. Şirkete getirilen sermaye hisse senedi çıkaramayacakla gibi, ortak sayısının 20’den fazla olduğu durumlarda bir adet denetimden sorumlu kişinin olması gereklidir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Adından da anlaşılacağı gibi sermayesinin paylara bölündüğü ve ortakların bir veya birkaçının şirket alacaklarına karşı kolektif bir yapıda olduğu bir şirkettir. Sorumlu ortaklara komandite adı verilir.

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir ?
Sermaye itibarı ederine göre oy hakkı vardır.
Şirketin kendine ait bir tüzel kişiliği bulunur ve ortaklardan birinin ad soyad gibi kişisel bilgilerinin olması zorunlu değildir.
Şirketin ticari borçlarından ortaklar sorumlu değildir.
Ortaklardan birinin ticari olarak kısıtlanmış olması şirketi sona erdirecek bir senaryoya sebep olmaz.
Ortaklardan biri iflas ettiğinden şirket devam edebilir.
Birçok diğer şirket ve işletmeye göre daha prestijli bir konumları vardır.
Şirket yöneticileri işten ayrıldığı durumda tazminat isteme hakları vardır.

Yorum yapın

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.