İçeriğe geç

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

Bu zaman, geçmiş bir tarihte başlayıp, konuşulan ana kadar devam etmiş ve gelecekte de devam edecek gibi görülen olayları anlatmakta kullanılır. Present continuous tense ile Present perfect continuous tense arasındaki fark, present continuous un konuştuğumuz anda devam eden bir işi anlatmakta kullanılmasıdır. Oysa, Present Perfect Continuous tense kullandığımızda, şu anda süre gelen bir şeyin ne zaman başladığını yada ne kadardır devam ettiğini bildiririz.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

for two days: iki gündür

for ages: asırlardır

for seven months: yedi aydır

since bayram: bayramdan beri

since 1071: 1071 den beri

since yesterday: dünden beri

Olumlu Şekli

Özne+Have/Has+Been-fiilin 1.hali+ing

Örnekler:

I have been learning English for 5 years.

(Beş yıldır İngilizce öğreniyorum)

I have been working for two hours.

(İki saattir çalışıyorum)

Olumsuz Şekli

Özne+Have not/Has not+Been fiil+ing

have not=haven’t

has not=hasn’t

Örnekler

I haven’t been playing game for very long.

(Uzun zamandır oyun oynamıyorum)

Soru Şekli
Has/have+özne+been+fiil+ing

Örnek

What has Ayşe been doing since morning?

(Ayşe sabahtan beri ne yapıyor?)

Haven’t/hasn’t+özne+been+fiil+ing

Örnek

Haven’t you been watching TV for an hour?

(Bir saattir televizyon izlemiyor musun?

 

Present Perfect Continuous

İngilizce öğrenmenin teori kısmını oluşturan en önemli temel bileşenlerden biri kelime, diğeri ise gramer bilgisidir. Temel gramer kuralları ile kendinizi elbette ifade edebilirsiniz. Ancak nasıl “Ben var gitmek İstanbul sonra 2 hafta.” diyen biri ile “2 hafta sonra İstanbul’a gideceğim.” diyen birinin Türkçesini karşılaştıramıyorsanız; belli başlı iki tensi kullanan biri ile bütün tenseleri doğru kullanan birinin İngilizcesini de karşılaştıramazsınız. Akıcı bir yabancı dil seviyesine sahip olmak istiyorsanız diğer tüm zamanlar gibi Present Perfect Continuous Tense’e de hakim olmanız gerekir.

Present Perfect Continuous Nedir?

Şu anda yapmakta olduğumuz bir eylemi ifade ederken şimdiki zamanı (Present Continuous) kullanıyorduk.

I’m reading a book now.
(Şimdi bir kitap okuyorum.)

Geçmişte başlayan ve hala devam eden bir eylem için ise Present Perfect Continuous Tense kullanılır. Eylem geçmişte başlamış, şu an devam ediyor, hatta belki gelecekte de devam edecektir.

I have been reading a book for two hours.
(İki saattir kitap okuyorum.)

Kitap okumaya iki saat önce başlamış, şimdi de hala kitap okuyor. Belki daha okumaya devam edecek.

Olumlu (Affirmative) Cümle Yapısı
“Şu an” ile “şu andan önceki bir zaman” arasındaki olumlu ifadeleri anlatmak için cümleleri aşağıdaki kalıba uygun olarak kurmanız gerekir.

I

You

We

They

have been working

He
She

It

has been working

Örnek:

Anne has been playing football for two hours.
(Anne iki saattir futbol oynuyor.)

I have been studying for two hours.
(İki saattir çalışıyorum.)

Olumsuz (Negative) Cümle Yapısı
Cümleye olumsuz anlam katmak için aşağıdaki basit kuralı hemen öğrenebilirsiniz.

I

You

We

They

haven’t been working

He
She

It

Hasn’t been working

Örnek:

Thomas hasn’t been sleeping since 7 o’clock.
(Thomas saat 7’den beri uyumuyor.)

I haven’t been studying maths for weeks.
(Haftalardır matematik çalışmıyorum.)

Soru (Question) Cümleleri
Önceden yapılmaya başlanmış bir olayın şimdi de devam edip etmediğini sormak için soru cümlesini Present Perfect Continuous zamanda kurmanız gerekir.

Have

I
you

we

they

been working

Has

he
she

it

been working

Örnek:

Has she been doing her homework since the morning?
(Sabahtan beri ödevini yapıyor mu?)

Have you been painting this painting for three years?
(3 yıldır bu tabloyu mu boyuyorsunuz?)

Bazen soruyu WH Questions ile sormanız gerekebilir. Böyle bir durumda yukarıdaki kalıbın başın WH Question’ı koyup cümleyi aynı şekilde kurmanız yeterlidir.

Where

When

What

Who

Which

Whose

How

Have

I

you

we

they

been working

Has

he

she

it

been working

Örnek:

Which TV series have you been watching lately?
(Son zamanlarda hangi TV dizilerini izliyorsun?)

What have you been doing all year?
(Bütün bir yıldır ne yapıyorsun?)

Present Perfect Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyerek bu tensi hangi durumlarda kullanabileceğinizi kolayca kavrayabilirsiniz.

Geçmişte başlayan ve şu an hâlâ devam eden eylemler için kullanılır.
Önemli olan eylemin önceden başlamış olup, şimdi de gerçekleşmeye devan ettiğidir.

Örnek

Hello?
(Merhaba?)

May I speak to Michael?
(Michael ile konuşabilir miyim?)

Oh, I’m sorry. He’s been working in the lab since 11:00 am.
(Üzgünüm. Saat 11’den beri laboratuvarda çalışıyor.)

Burada önemli olan Michael’in uzun süredir çalışıyor olması ve şu anda da çalışmaya devam ediyor olmasıdır. Bu sebeple telefona yanıt veremeyecektir.

Örnek

Susan has a really strong body.
(Susan’ın gerçekten güçlü bir vücudu var.)

She’s been doing sports for six months.
(Altı aydan beri spor yapıyor.)

Bu örnekte bizi ilgilendiren kısım Susan’ın sağlıklı bir vücuda sahip olmasının sebebi yani 6 aydan beri spor yapması ve buna devam ediyor olmasıdır.

Yakın zamanda biten ve bizi sonucunun ilgilendirdiği olayları ifade etmek için kullanılır.
Olayın gerçekleşme durumundan ziyade, olayın süre gelmesinin sonuçları bizim için önemlidir.

Örnek

You look very tired. Oh no! Are you sick?
(Çok yorgun görünüyorsun. Oh hayır! Hasta mısın?)

No, I’m not sick but I think I will be. Because I’m exhausted. I’ve been cleaning since yesterday.
(Hayır, hasta değilim ama sanırım olacağım. Çünkü yorgunluktan ölüyorum. Dünden beri temizlik yapıyorum.)

Dünden beri temizlik yapılıyor, eylem henüz bitmiş ancak etkisini yorgunluk şeklinde gösteriyor. Burada bizim için süreç değil geçmişten beri süre gelen olayın sonucu önemli.

Örnek

I congratulate you, your project work is very successful.
(Sizi tebrik ediyorum, proje çalışmanız çok başarılı.)

I’m so glad you like it. We have been working with the Quality Assurance Department for 2 months.
(Beğendiğinize çok sevindim. Kalite Güvence Departmanı ile 2 aydır çalışıyoruz.)

Çalışma 2 aydır devam ediyormuş ve henüz bitmiş. Burada önemli olan eylemin geçmişten başlayıp günümüze gelmesi değil, henüz biten projenin sonucudur.

Present Perfect Continuous Tense İçerisinde Sık Kullanılan Zaman İfadeleri
Bazı zaman ifadeleri Present Perfect Continuous konu anlatımı içerisinde olmazsa olma diyeceğimiz kadar önemlidir. Bunlar arasında en sık kullanılanlar aşağıdaki gibidir.

SINCE … (-den beri)

I have been living here since 1982.
(1982’den beri burada yaşıyorum.)

I have been coming here since May.
(Mayıs ayından beri buraya geliyorum.)

I have been going to concerts by myself since 1995.
(1995’ten beri konserlere kendi başıma gidiyorum.)

I have been studying this book since the beginning of the term.
(Bu kitabı dönemin başından beri okuyorum/ inceliyorum.)

FOR … (için), weeks… (haftalarca), years… (yıllarca), for the last… (son olarak)

John has been teaching us for 5 weeks.
(John bize 5 haftadır ders veriyor.)

I have been working here for 3 years.
(3 yıldır burada çalışıyorum.)

Susan has been studying English for 4 years.
(Susan 4 yıldır İngilizce öğreniyor.)

I have been doing exercise for the last 30 minutes.
(Son 30 dakikadır egzersiz yapıyorum.)

AL MORNING … (tüm sabah boyunca), all week… (tüm hafta boyunca), all year… (tüm yıl boyunca/ yıl boyunca)

I have been cooking all morning.
(Sabahtan beri yemek yapıyorum.)

I have been leaving open the windows in my bedroom every night all week.
(Bütün hafta boyunca her gece yatak odamda pencereleri açık bırakıyorum.)

I’ve been telling you all year that you have to study.
(Bütün sene boyunca sana ders çalışman gerektiğini anlattım.)

RECENTLY (son zamanlarda), lately (son zamanlarda)

I’ve been feeling very tired recently.
(Son zamanlarda kendimi çok yorgun hissediyorum.)

I have been recently watching Game of Thrones.
(Son zamanlarda Game of Thrones’u izliyorum.)

HOW LONG… (ne kadar süredir…)

How long have they been painting the wall?
(Ne zamandır duvarı boyuyorlar?)

How long has he been listening to the radio?
(Ne zamandır radyo dinliyor?)

How long has he been playing basketball?
(Ne zamandır basketbol oynuyor?)

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir