Published On: Ekim 30th, 2021769 words3,9 min read

Öğretmenlere Güzel Sözler

Okula Başlama Mesajları

Manşet: Dünyada her şeye değer biçilebilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Socrates

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. Alman Atasözü

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. Diyojen

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. Ukrayna Atasözü

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Atatürk

Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur. Addison

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister. Atatürk

Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Atatürk

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkınsı çekerse ondan yaratıcılık beklenemez. İ.N.Özgür

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. Atatürk

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. H. Mann

Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez. Henry B. Adams

İyi bir öğretmen tarafızdır herkese direnç kendini denetleme ve ayarlama örneği olur. Maurice Moffalt

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni fakat insanı en çok ödüllendirenidir. H.V. Dyke

Eğitimdir ki bir milleti ya hür bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Atatürk

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. Atatürk

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. Atatürk

Bir milleti hür bağımsız şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatan da köleliğe yoksulluğa düşüren de eğitimdir. Atatürk

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Atatürk

Muallimler! Yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Atatürk

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. M.L. Boren

En önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Atatürk

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Eflatun

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. Atatürk

Ülkemizi gerçek hedefe gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim kültür) ordusudur. Atatürk

Öğretmenlerim benim için hayatta birer örnek oldular. Tıpkı onlar gibi öğretmen olmak yoksul ve her türlü sıkıntılardan uzak yine onlar gibi takdir görmek hayatımın tek rüyası oldu. E. Renan

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız çünkü halk her yönden yeterli bir eğitim görmezse devlet yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen bir sanatçı gibi işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. Anton Çehov

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Atatürk

Ordularımızın kazandığı zafer sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözetece

Veliden Öğretmene Güzel Sözler, Öğretmene Güzel Sözler Kısa, Öğretmene Güzel Sözler Uzun, Öğrenciden Öğretmene Güzel Sözler, Öğretmene Söylenecek Güzel Sözler

yorumunuzu bırakın

İlgili Mesajlar