Published On: Kasım 19th, 2021489 words2,5 min read

Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Düşene gülen acıyandan çok bulunur.

Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Kimsenin lütfuna olma tadip bedeli cevheri hürriyettir.

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Namık Kemal Sözleri

Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır.

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.

Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır.

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

Yüksel ki yerin bu yer değildir; dünyaya gelmek hüner değildir.

Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

Namık Kemal Sözleri

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Bu kadar adam gördüm içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır.

Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendi öleceğine inanmak istemez.

Terbiye ana kucağından başlar her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini? Atatürk’ün bu soruya cevabı: vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; bulunur kurtaracak baht-ı kara mâderini!

Pis kokuyor dediler geziye. Analarımız geldi, cenneti bize getirdi. Analara kıymayın efendiler!

Kimse takdir edemez âlemde kendi mahiyetini reyi ile / münferit vasıta-i rüyet iken göremez kendini dide bile (kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.)

Namık Kemal Sözleri Kısa, Namık Kemal Sözleri Anlamlı, Namık Kemal Sözleri Facebook, Namık Kemal Sözleri Twitter, Namık Kemal Sözleri Damar, Namık Kemal Sözleri Kapak

yorumunuzu bırakın

İlgili Mesajlar