Limited Şirket Kurma Maliyetleri

Limited Şirket Kurma Maliyetleri

2021 yılı için limited şirket kurma maliyetleri konusunda hazırladığımız yazıyı okuyarak; Limited Şirket Nedir? Masrafı Nelerdir? Nasıl Kurulur? ve daha birçok soruya cevap bulabilirsiniz.

Limited şirket kurulumu 1 hafta gibi bir sürede sonuca ulaşan bir girişimdir. Elbette başvuru için gerekli evraklarla birlikte limited şirket kurma maliyeti de başlamış olur. Masrafların bazıları her ilde aynı olsa da bazı meblağlar il bazlı olarak değişebilir.

Limited Şirket Nedir?

Tek bir ya da daha fazla gerçek ve tüzel kişiden oluşan, ticari bir unava sahip şirket türüne limited şirket denir. Yalnızca bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyet gösteremeyen limited şirkette sermaye bellidir ve esas sermaye paylarının toplamı şirketi meydana getirir. Limited şirket sahibi olanlar tek veya 50 ortağa sahip olabilir. Ayrıca şirketin minimum 10.000 TL sermayesi bulunmalıdır.

Ortaklar yalnızca esas sermaye payından sorumludur, yani şirket borçlarından sorumlu değildirler. Şirket kurulmadan önce mutlaka belirlenmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunların başında şirketin adresi gelir. Ayrıca her tür resmi evrakta bulunacak diğer bilgilerin de net şekilde belirlenmiş olması gerekir.

Şirket unvanı, ortaklar, müdür ve sermayenin ne kadar olacağı belgeler toplanmadan önce belirlenmelidir. Limited şirketler kurumsal vergi mükellefidir. Kurumsal vergisinin oranı ise vergi masrafının yüzde 20’sidir. Aynı zamanda limited şirkete muhtasar beyanname verilir ve şirket, gelir vergisi stopajı ödemekle yükümlüdür.

Limited Şirket Kuruluş Masrafı Nelerdir?

Limited şirket kurmak isteyenlerin merak ettiği en önemli noktalardan biri de limited şirket kurma masrafı hakkındaki detaylardır. İlgili masraflar çoğunlukla resmî kurumlar ve şirket için vekalet gerektiren kişilerin işlemleri sonucu ortaya çıkar. Özetlenmek istenirse limited şirket kuruluşu masrafları şu şekilde sıralanabilir;

Noter masrafı,
Rekabet Kurulu masrafı,
Mali müşavir hizmet ücreti,
Ticaret Odası kayıt masrafı,
Vergi dairesi masrafı
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited şirketi kuruluş işlemleri için öncelikli olarak gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Limited şirket kurulumu için gereken evraklar şunlardır:

İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi (Tüm ortaklar dahil)
Kira sözleşmesi
Kesinleşmiş şirket unvanı
Kesinleşmiş sermaye tutarı
Ortakların sermaye oranı
Şirketin müdürü

Yukarıda belirtilen evrakları daha sonra mali müşavire teslim edilebilir ya da direkt olarak kendiniz de başvuru adımlarını başlatabilirsiniz. Tüm belgeler hazır olduktan sonra Mersis siteminde artık şirket sözleşmenizi oluşturabilirsiniz. Şirket sözleşmesini edindiğinizde vergi numaranıza da ulaşabilirsiniz. Sözleşme sahibi olduktan sonra Ticaret Odası’ndan randevu almanız gerekir. Kuruluş için başvuru numarasıyla alınan randevuda mutlaka yukarıda belirtilen belgelere sahip olmanı gerekir.

Ticaret Odası’nda incelenen evraklardan sonra ödeme yapmanız beklenir. Ödeme işlemleri gerçekleştikten sonra limited şirketi kurma adımlarınız tamamlanmış olur. Geriye şirketin açılması için bekleme kısmı kalır. Onay aşamasından sonra Ticaret Odası tarafından şirket sahibine veya mali müşavire şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi ve şirket defteri verilir.

2021 Yılında Limited Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirket kurmak isteyenlerin gerekli evrakları hazırlayarak ilgili yerlere teslim etmesi ile limited şirketi kurma süreci başlar. Bu işlemlere başlamadan önce “Limited şirketi kurma maliyeti nedir?” konusu üzerinde araştırma yaparak karşılaşacağınız standart masraflara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Limited şirketi kurma maliyeti 2021 yılı için maksimum 3000 TL’dir. Ayrıntılı şekilde incelenmek istenirse, bir ortak ve bir müdür ile kurulacak olan limited şirketi için ortalama maliyetler şu şekilde özetlenebilir:

Kesinleşmiş sermaye: 10000TL
Kira: 1000 – 2000TL
Noter kuruluş vekalet ücreti: 200 TL
Noterden imza sirküleri (2 adet): 300TL
Mali müşavir vekalet ücreti: 200 TL
Ticaret Odası masrafları: 1300TL
Mali müşavire ödenecek İstanbul için belirlenen kuruluş hizmet bedeli: 788 TL
Kaşe: 40 TL
Damga Vergisi: 25 TL
Bu sıralanan harcamalar dışında, şirket kurulduktan sonra avukat masrafları gibi ek ödemeler de çıkabilir. Toplam belirlenen tutar 3000 TL civarında olsa da il bazlı masraflar değişiklik gösterebilir. Ayrıca şirket kurulduktan sonra, bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden damga vergisini 15 gün içinde talep etmeniz gerekir.

Yorum yapın

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.