İçeriğe geç

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi nedir, kimler kurumlar vergisine tabîdir ve nasıl vergi ödenir diye merak ediyorsanız, tüm detaylar yazımızda…

Kurumların bir malî yıl içerisinde elde ettikleri kazanç üzerinden ödediği vergiye kurumlar vergisi adı verilir. Başka bir deyişle, kurum kazançları üzerinden hesaplanan vergi de denilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilk maddesine göre üzerine vergi konulan ekonomik ögeler şunlardır:

İş ortaklıkları,
Kooperatifler,
Sermaye şirketleri,
İktisadî kamu kuruluşları,
Vakıf ya da derneklere ait ekonomik işletmeler,
Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?
Kurumlar vergisi ödemekle mükellef olan kurumlar, tüzel kişilik özelliği taşımalıdır. Bu kapsamda sermaye şirketleri, birer kurum olarak kabul edildiğinden kurumlar vergisi mükellefidir. Buna karşın şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemekle yükümlü değildir.

Kurumlar vergisi mükellefleri dar mükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mükellef olanlar, kanuni ya da iş merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunan, gerek ülke içi gerekse yurtdışı kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilen kurumlardır. Dar mükellefiyet sahibi olanlar ise kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye sınırları dışında bulunan ve sadece Türkiye içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilen kurumlardır.

Kurumlar Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kurumlar vergisi hesaplanırken, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri kurum kazancı baz alınır. Bu kapsamda her üç ayda bir olmak üzere, kurumlar vergisi mükellefi olanlar yılda dört kez geçici vergi öderler. Geçici vergi periyotlarında ödenen vergiler, ilgili malî yıl sonunda hesaplanan kurumlar vergisi tutarından peşin ödeme şeklinde düşülür.

Kurumlar vergisi hesaplamaları 2021 yılında %25 olarak hesaplanırken, 2022 yılında %23 olarak hesaplanacaktır. Bu sebeple muhasebe hesaplamalarında bu oranlara aksiyon alınması gerekir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Kurumlar vergisi ödemeleri beyanname verilen ayın sonuna kadar ödenmelidir. Bu kapsamda genellikle beyanname verilen ilgili ayın en geç 26. günü akşamı baz alınır. Vergi ödemeleri anlaşmalı bankalar üzerinde de yapılabilir.

Kurumlar vergisi ödemesinde sorun yaşanmaması için iyi bir muhasebeciden destek almak önemlidir. Bunun dışında çalışılan müşteri ve tedarikçiler ile hesap mutabakatları yapılmalı, banka ve kasa hesaplarına ait ilgili anlaşmalar tekrar kontrol edilmeli ve stoklar ile sabit kıymet sayımları yapılmalıdır.

Kurumlar Vergisi Beyanname’sinin doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması son derece önemlidir. Bu sebeple tüm kontrollerin ilgili dönem içerisinde periyodik olarak yapılması, yıl sonunda fazla iş yükü altında kalmanızın önüne geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir