Published On: Kasım 22nd, 2021473 words2,4 min read

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi nedir? İle ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Kurumlar vergisi oranından ne zaman ödeneceğine kadar tüm bilgiler burada!

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurum kazançlarından alınan, mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan bir vergi türü olan kurumlar vergisinde adı geçen kurumun, tüzel kişiden farklı olduğu biliniyor. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul ediliyor. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olsalar dahi kurum olarak kabul edilmiyor.

Kurumlar vergisi, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine nisan ayının 1’ ile 30’u arasında sunmak zorunda oldukları Kurumlar Vergi Beyannamesi ile beraber sunuluyor. Bunun dışında, anlaşmalı olunan bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Her mükellef vergi ödenmesi gereken kazancının tümü için bir tane beyanname veriyor. Özet olarak; mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büroları, mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı olan diğer işyerleri için ayrı ayrı beyanname verilmiyor. Belirtilen bütün bu iş yerleri ayrı muhasebe ve sermayelere sahip olsa da, mükellefin tek bir beyanname vermesi gerekiyor.

Kurumlar Vergisi Oranı

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde kazandıkları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %22 oranında alınıyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan birinci maddeye göre kurumlar vergisinin konusu olan yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik ögeler bulunuyor. Bunlar;

Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
Kooperatifler
İktisadi kamu kuruluşları
Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
İş ortaklıkları
Kurumlar Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi, ait olduğu vergi dairesince mükelleflerin tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği sahip olmayan için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri veya dernek ya da vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak ya da ortaklardan herhangi birisi adına vergi koyulur.

Sunulan beyan da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştiriliyor. Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ne de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden ulaşılıyor.

E-beyanname uygulamasından yararlanılıyorsa; beyannamenin elektronik ortamdan, kanuni teslim etme süresinin bittiği iş gününde, saat 00:00’a kadar gönderilmesi gerekiyor.

Gelir, safi tutarları üzerinden vergilendirildiği belirtiliyor. Vergilenecek tutar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre gayrisafi hasılatından bazı giderlerin indirilerek hesaplanması gerekiyor.

yorumunuzu bırakın

İlgili Mesajlar