Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Ödenir?

Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Ödenir?

Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Ödenir?

Gelir vergisi hakkında tüm detayları bilmek ve gelir vergisinin nasıl ödeneceğini öğrenmek istiyorsanız, merak ettikleriniz burada!

Gelir Vergisinin ödenebilmesi için öncelikle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, her yıl Mart ayı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na doğrudan veya internet üzerindeki hazır beyan sistemi aracılığıyla verilir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, yıl içerisinde yapılan ve faturalandırılmış işlerden elde edilen kazancın bir bildirisidir. Gelir yalnızca ticari kazançtan ibaretse, Şubat ayı itibariyle ilgili ayın 25. Gününe kadar da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilebilir.

Yıllık gelir Vergisi Beyannamesi verilirken, her mükellef kendi bulunduğu mükellef grubunu kapsayan beyannameyi kullanmalıdır. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi’nin verilmesi sonrasında vergi borcu kesinleşir ve mükellef tarafından ödeme işlemi yapılabilir. Gelir Vergisi ödemeleri kapsamında olan pek çok farklı gelir türü bulunur. Bu gelir türleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yasal olarak belirlenmiştir. Bu kanuna göre Gelir Vergisi kapsamında olan gelir türleri; muhtelif ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek işlerinden elde edilen kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazançlar şeklinde sıralanabilir. Bu kazançların takibi için iyi bir gelir gider takibi yapılmalı, gerekirse profesyonel bir ön muhasebe programı kullanılmalıdır.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir Vergisi Beyannamesi, ilgili mükellefin o yıl içerisinde elde etmiş olduğu geliri ortaya koyan ve vergi borcunun ödenebilmesi için gerekli olan bir beyannamedir. Gelir Vergisi Beyannamesi her yılın Mart ayı itibariyle en geç 25. güne kadar verilmelidir. Söz konusu gelir, yalnızca basit usulde tespiti yapılan ticari kazançlardan oluşmakta ise ilgili yılın Şubat ayı itibariyle en geç 25. güne kadar beyanname verilir. Gelir Vergisi Beyannamesi’nin verilmesi noktasında her mükellef, kendi mükellef grubuna ait beyanname türünü kullandığından emin olmalıdır. Gelir Vergisi Beyannamesi’ne, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın resmi web sitesi üzerinde bulundan ilgili bağlantılardan ulaşılabilir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi, yıl içerisinde iki taksit halinde ödenir. Şayet söz konusu gelir yalnızca basit usulde tespiti yapılmış ticari kazançlardan ibaret değil ise; birinci taksit ödemesi Mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit ödemesi ise Temmuz ayının sonuna kadar yapılmalıdır. Buna karşılık olarak söz konusu gelir yalnızca basit usulde tespiti yapılmış olan ticari kazançları barındırıyor ise; birinci taksit ödemesi Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ödemesi ise Haziran ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Gelir Vergisi, her zaman bir önceki sene için gerçekleştirilir. Örnek olarak 2021 yılında elde edilen gelirlerin beyannamesi ve ödeme işlemleri, 2022 yılının ilgili aylarında gerçekleştirilir. 2021 yılında elde edilmiş gelirler, söz konusu gelirin türüne göre 2022 yılının Şubat veya Mart ayında beyan edilir. Bu beyan etme işlemi sonrası gene gelirin türüne göre 2022 yılının Haziran veya Temmuz ayı içerisinde 2021 yılına ait Gelir Vergisi’nin ödemesi gerçekleştirilir. Şubat ayında beyanı yapılmış olan gelirlerin ödemeleri Haziran ayında gerçekleştirilirken, Mart ayında beyanı yapılmış olan gelirlerin ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilir. Gelir Vergisi beyanının hangi ayda yapılacağı, gelirlerin yalnızca basit usulde tespiti yapılıp yapılmadığına göre belirlenir.

Gelir Vergisi Nereye ve Nasıl Ödenir?

Gelir Vergisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından her mükelleften belirli kazançlar doğrultusunda belirli oranlarla alınan bir vergi türüdür. Bu sebeple Gelir Vergisi, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, mükellefin ikamet ettiği bölgedeki vergi dairesine veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gene Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na ödenebilir. Ödeme işlemleri doğrudan ilgili kuruma giderek gerçekleştirilebileceği gibi, bankalar, ATM’ler, internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebilir. Ödeme işlemleri, bütün mükellef grupları için aynı şekilde yapılabilir.

Yorum yapın

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.