Published On: Kasım 22nd, 2021505 words2,6 min read

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Geçici vergi en kısa tabiri ile bir peşin vergi uygulamasıdır. Gerçek usulde vergilendirilen ticari gelir sahipleri , serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisi olarak üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenir.

Geçici vergi en kısa tabiri ile bir peşin vergi uygulamasıdır. Gerçek usulde vergilendirilen ticari gelir sahipleri , serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisi olarak üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenir.

Geçici Vergi Oranları

Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı %20, gelir vergisi mükellefleri içinse %15’tir. Her üç aylık dönemde kar ve zarar durumları yeni yılın ilk zamanlarından yıl sonuna kadar olan süreci de kapsayarak hesaplanır. Bir önceki dönem hesaplanan geçici vergi tutarı ise beyannamede düşülür.Ödeme süreci ise ilgili üç ayın ardından takip eden 2. ayın 14 ile 17’si arasındadır.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır ?

Kurumlar vergisi mükellefleri %20, gelir vergisi mükelleflerinin de %15 oranında geçici vergi ödemesi hesabı şöyle yapılır:

Dönemin her üç aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oran uygulanarak hesaplanır.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir ? Kimler Vermek Zorundadır ?

Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Ticari Kazanç Sahipleri
Serbest Meslek Kazanç Sahipleri
Kimler Geçici Vergi Ödemez ?
Kurumlar vergisi mükellefleri: Tasfiye halinde ve tasfiye dönemlerinde

Gelir vergisi mükellefleri: Basit usulde vergilendiriliyorlarsa

İnşaat ve onarma işi yapanlar: Yıllara sari olduğu durumda

Serbest meslek erbabı kişiler: Kazançları vergiden istisna edilenler ile

Menkul ve gayrimenkul sermaye sermaye iradı sahipleri ve noterlik görevini ifa ile mükellef olan kişiler ödemez.

Geçici Vergi Eksik Beyan Edilirse Ne Yapılır?

Eksik beyan edilen ve geçmiş dönemlere ait bir verginin %10’u aşması durumu tespit edildiğinde, bu kısım için ikmalen geçici vergi tarh edilmektedir. %10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekir. Verilen geçici vergi beyannamesinde matrah beyan etmeyen mükellefler için beyan edilmesi gereken vergi matrahının % 10’u kadar bir yanılma payı söz konusu olacaktır.

Dönemleri, Beyan ve Ödeme Zamanları Nelerdir ?

Dönem ( Ocak, Şubat, Mart ) 14 Mayıs akşamına kadar beyan edilir. 17 Mayıs akşamına kadar ödenir.
Dönem ( Nisan, Mayıs, Haziran ) 14 Ağustos akşamına kadar beyan edilir. 17 Ağustos akşamına kadar ödenir.
Dönem ( Temmuz, Ağustos, Eylül ) 14 Kasım akşamına kadar beyan edilir. 17 Kasım akşamına kadar ödenir.
Dönem ( Ekim, Kasım, Aralık ) 14 Şubat akşamına kadar beyan edilir. 17 Şubat akşamına kadar ödenir.

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

yorumunuzu bırakın

İlgili Mesajlar