Published On: Aralık 1st, 2021695 words3,5 min read

e-SMM Zorunluluğu Nedir?

E-Fatura Yanlış Kesilirse Ne Olur?

e-SMM Zorunluluğu Nedir?

Serbest meslek erbaplarına 2020 yılı ile birlikte e-SMM zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda e-SMM’ye geçiş için farklı yöntemler mevcuttur. İşletmenin tercih ettiği yöntem aracılığıyla Vergi Usul Kanunu gereği e-Serbest Meslek Makbuzuna geçiş yapılır.

Serbest Meslek Erbabı Nedir?

Kendi nam ve hesabı için serbest meslek faaliyetlerini meslek olarak icra edenler serbest meslek erbabı olarak anılır. Noter, müşavir, rehber, avukat, veteriner hekim, diş hekimleri, ressam, danışman, artist, senarist, rehber, menajer ve sağlık memuru gibi çalışanlar serbest meslek erbabı sayılırlar. Serbest meslek mensuplarının başka bir iş veya görevle uğraşması vasfın değişmesinde etken değildir.

E-SMM düzenleme zorunluluğu kapsamında izlenecek adımlardan biri de Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırılmasıdır. Daha sonra anlaşmalı bir matbaada serbest meslek makbuzu bastırılabilir. Hizmet gerçekleştikten sonra makbuz müşteriye verilerek yapılması gerekenler tamamlanır.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek ile uğraşanların mesleki olarak yaptığı faaliyetlerde aldığı tahsilatlar için düzenlediği evrak “serbest meslek makbuzu” olarak adlandırılır. Serbest meslek makbuzunun düzenlenme zorunluluğu vardır ve makbuzun asıl nüshası müşteriye verilmelidir. Müşterinin de aynı şekilde bu makbuzu istemesi ve alması zorunlu tutulmuştur.

Kalan nüsha ise işletmede muhafaza edilmesi edilir ve arşivlenir. Makbuzda olması zorunlu alanlar, makbuzu verenin adı ve soy adının yanında unvan ve iş yeri adresi, vergi kimlik numarası ya da T.C. Kimlik numarası, müşteri adı soyadı, unvanı ve adresi, para miktarı, tarih ve imzadır.

E-SMM Nedir?

E-SMM yani e-Serbest Meslek Makbuzu, mensupların elektronik ortamda tahsilatları belgelemesine verilen isimdir. Karşı tarafın talebi üzerine e-SMM dijital ortamda iletilebileceği gibi kağıt olarak oluşturularak da gönderilebilir. E-SMM, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturularak saklanmalı, ibraz edilmeli ve raporlanmalıdır. Elektronik sertifika ile imzalanması, aynı zamanda mali mühür onayının bulunduğu anlamına gelir.

E-SMM’ye Zorunlu Geçiş Ne Demektir?

Vergiden muaf olmayan serbest meslek mensuplarının, 01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyete başladıkları ilk 3 ayın sonuna kadar e-SMM’ye geçmesi zorunlu kılınmıştır. Öte yandan bütün serbest meslek ile uğraşan kişilerin serbest meslek makbuzu düzenlemesi de zorunlu tutulmuştur. Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden alınan mali mühür yoksa istenilen anda başvuru yapılarak temin edilebilir ya da e-İmza kullanılıyorsa da geçiş işlemi yapılabilir.

E-SMM zorunluluğu GİB üzerinden çözüme kavuşturulur. Elektronik ortama geçişin amacı, serbest meslek makbuzlarının elektronik ortama taşınarak iş yükünün hafifletilmesidir. Bununla birlikte kağıt tüketiminin azalması da maliyeti azaltır. Aynı zamanda güvenli bir yöntem olarak görülen e-SMM programı, tüm işlemlerin hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşmesinde etkilidir.

E-SMM’ye Nasıl Geçilir?

E-SMM sistemini kullanabilmek için e-İmza ya da mali mühür sahibi olmak gereklidir. Bu aşamadan sonra 3 şekilde e-SMM’den faydalanılabilir. İlk yöntem GİB Portal üzerinden gerçekleşir. Siteye giriş yaptıktan sonra elektronik arşiv başvuru alanından elektronik belgelerinizi gönderebilirsiniz. E-imza ile bu alandan işlem yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise Özel Entegratör kullanmaktır. Bu yöntemini kullanacak kişiler yine Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden başvuru yaparak GİB onaylı Özel Entegratör Sistemi’ni bilgi işlem sistemine entegre edebilir.

Doğrudan entegrasyon yoluyla geçiş yapacaklar ise kendi bilgi işlem sistemlerini doğrudan başkanlık sistemine entegre edebilir. E-belge süreçleri tamamlandıktan ve ilgili alanda belirtilen belgeleri ilettikten sonra başvuru tamamlanır. Zorunlu olan e-SMM sistemine geçiş yapmayan veya geç kalan serbest meslek mensupları, Vergi Usul Kanunu gerekçesiyle ceza alabilirler.