Damga Vergisi Oranları 2021

Damga Vergisi Oranları 2021

Damga Vergisi Oranları 2021

2021 yılında güncellenen damga vergisine ait detayları yazımızda bulabilirsiniz. Keyifli Okumalar

2021 yılı damga vergisi oranları, her yıl olduğu gibi GIB tarafından yeniden değerlendirilerek yeni oranlar şeklinde yayınlanmıştır. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 9.11 olması ile birlikte bazı oranlarda değişiklikler meydana gelmiştir. Damga vergisi nedir ve değişen oranlar nelerdir gelin birlikte bakalım.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, yapıla tüm sözleşmeler sonucunda ortaya çıkan devletin aldığı resmî bir vergi türüdür. Kişi ve kurumlar arasında gerçekleşen anlaşma veya işlemlerin tamamlandığı anlamına gelen damga vergisi, resmî kağıtlar üzerinden alınan vergidir. Bu belgeler iki kişi arasında gerçekleşiyorsa, damga vergisi mükellefliği iki kişiye de aittir.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

Resmi Gazete’ye verilen Genel Tebliğ’e göre damga vergisine tabi kağıtlar teminat, rehin senetleri, fesihnameler, taahhütnameler, ikinci el araş satışlarına ait belgeler, gayrimenkul satış sözleşmeleri, tabi kaynaklara göre ilişkin sözleşmeler, sulhnameler, denetim sözleşmeleri gibi pek çok resmî evraktan oluşur. Damga vergisine tabi kağıtların tam listesine Genel Tebliğ’den ulaşılabilir.

Damga Vergisine Tabi Olan Kararlar ve Mazbatalar

Resmi gazetede yayımlanan Genel Tebliğ’e göre damga vergisine tabi olan kararlar ve mazbatalara Danıştay’dan verilen ilamlar, mazbatalar, hakem kararları ile resmi kurumların ve ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan kamu tüzel kişilik veya resmî daire gibi kurumların tüm ihale kararları örnek verilebilir. Her birinin belirli bir para ihtiva eden ve etmeyenler olarak farklı değerleri vardır. Bu bağlamda belli bir para ihtiva edenler binde 9.48 ; belli bir para ihtiva etmeyenler ise 97.20 TL üzerinden değerlendirilir.

2021 Yılında Damga Vergisi Oranları
2021 damga vergisi oranları;

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
Kira mukavelenameleri (Binde 1,89)
Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (Binde 9,48)
Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
Tüketicinin korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmeler ( Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hariç) (Binde 9,48)
Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
Doğal Gaz Piyasası kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler
Toptan ve tüketicilere doğal gaz sözleşmeleri (Binde 9,48)

Diğer Doğal Gaz Piyasası kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler (Binde 0)

Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
Resmi şekilde düzenlenen kat kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmesi (Binde 0)
Yapı denetim hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
Tahkimnameler (97,20 TL)
Sulhnameler (97,20 TL)
Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (546,40)
Kimler Damga Vergisi Öder?
Damga vergisini ödeyecek olanlar kağıtları imzalayan şahıslardır. Resmi daireler ile kişiler arasındaki kağıtların damga vergisini kişiler öder. Türkiye’deki elçilikler, konsolosluk ve diğer ülkelerdeki elçiliklerde ise kağıtları ibraz edenler damga vergisini öder. 2021 damga vergisi hesaplama oranları ile matbu tutarlar devlet tarafından belirlenir. Nispi vergiye tabî olan kağıtlar, ihtiva edilen para tutarı ile ilgili oranla çarpılarak damga vergisi hesaplanabilir.

Yorum yapın

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.