İçeriğe geç

Conditionals

Conditionals (if clauses) / Koşul Cümleleri

Conditionals

Conditionals

Zero Conditionals
We use 0 conditionals to describe rules and scientific facts.
Sıfırıncı tür şart cümlelerini kuralları ve bilimsel gerçekleri anlatmak için kullanırız.

if tümceciği + simple present tense, simple present tense

Example:
If you freeze water, it turns the ice. / Eğer suyu dondurursan buza gönüşür.

First Conditionals
We use first conditionals to talk about possible future events.
Birinci tür şart cümlelerini geçekleşme olasılığı yüksek olaylar için kullanırız.

if tümceciği + simple present tense, will + V1

Example:
If he runs, he will get there in time. / Eğer koşarsa oraya zamanında varır.

Second Conditionals
We use second conditionals to talk about impossible or imagined events in the future.
İkinci tür şart cümlelerini gerçek olmayan ve varsayıma dayalı olaylar anlatmak için kullanırız.

if tümceciği + simple past tense, would+ V1 / could + V1 / might + V1

Example:
If i were you i would study for the university exam again. / Eğer senin yerinde olsam üniversite sınavı için tekrar çalışırdım.

Third Conditionals
We use third conditionals to talk about a condition in the past that did not happen.
Üçüncü tür şart cümlelerini geçmişteki gerçekleşmemiş durumları anlatmak için kullanırız. Durum konuşulduğunda artık iş işten geçmiştir.

if tümceciği + past perfect, would have+ V3

Example:
If i had gone to the school i would have learnt how to read. / Okula gitseydim okumayı öğrenirdim.

ÖRNEKLER KULLANIM

CONDITIONAL

If I am late, my father takes me to school. (Eğer geç kalırsam, okula babam götürür.)

She doesn’t worry if Jack stays out after school. (Jack eğer okuldan sonra dışarıda kalırsa, annesi endişelenmez.)

If + Simple Present Tense ……. Simple Present Tense

Yapı: If + (do) (do)

Doğruluğunu hiçbir zaman kaybetmeyen eylemlerde, conditional 0 kullanılır. Buradaki şarta bağlı olan olay, her zaman geçerlidir ve asla değişmez.

CONDITIONAL 1

If it rains, we will stay at home. (Eğer yağmur yağarsa, evte kalacağız.)

He will arrive late unless he hurries up. (Eğer acele etmezse, geç kalacak.)

Peter will buy a new car, if he wins the lottery. (Peter piyangoyu kazanırsa, araba alacak.)

Birinci tip: If + Simple Present Tense …… Future Tense

Yapı: If + (do) (will do)

Bu yapı gelecekle ilgili olması muhtemel, mümkün olayları anlatır.

NOT

Conditional 1’de genellikle “şayet….değilse/olmazsa” anlamına gelen unless (medikçe, -madıkça) kulllanılır, diğer bir deyişle, “…unless he hurries up (acele etmedikçe).” , “…if he doesn’t hurry up.(acele etmezse)” şeklinde de yazılabilir.

Açıklama: unless cümleyi tek başına olumsuzlaştırır dolasıyla tekrardan eylemi olumsuz yapmanıza gerek yoktur.

CONDITIONAL 2

If he studied more, he would pass the exam. (Çalışsaydı sınavı geçerdi.)

I would lower taxes if I were the President. (Eğer ben cumhurbaşkanı olsam, vergileri indirirdim.)

They would buy a new house if they had more money. (Daha fazla paraları olsa ev alırlardı.)

İkinci tip: If + Simple Past Tense ………… would
Yapı: If + (did) (would do)

Bu yapı şimdiki zaman ve geniş zamanla ilgili olması pek mümkün olmayan imkansız olan, o andaki gerçeklere ters düşen olayları anlatmak için kullanılır. Ancak zaman olarak bu olayların olması mümkündür, zaman henüz geçmemiştir.

Örneğin; Yüz milyon dolarım olsaydı…(ki yok)

NOT: “to be” eylemi, 2nd conditional formunda kullanıldığında, her zaman ‘were’ olarak kullanılır.

Örneğin, If I were the president…

CONDITIONAL 3

If he had known that, he would have decided differently. (Eğer bilseydim, daha farklı karar verebilirdi.)

Jane would have found a new job if she had stayed in Boston. (Jane eğer Boston’da kalsaydı yeni bir iş bulurdu.)

Üçüncü tip: If + Past Perfect Tense … would have + V3
Yapı: If + ( had done ) would have done

Bu yapı geçmişte kalan olayları anlatmak için kullanılır.

Bu yapıda iş işten geçmiş ve bunun aksinin olması artık mümkün değildir. Kimi zaman bu yapıyla kurulan cümlelerde pişmanlık duygusu vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir