İçeriğe geç

Compertive and Superlative

Comparative Yaparken

Compertive and Superlative

Compertive and Superlative

a- Sıfatların sonuna ‘-er’ than ya da

b- Bazı sıfatların başına more(daha çok)/less(daha az) than getirilir.

Örnekler

long-longer (uzun-daha uzun)

short-shorter (kısa-daha kısa)

beautiful-more beautiful (güzel-daha güzel)

A bear is big. (Ayı büyük)

A camel is bigger than a bear. (Deve ayıdan daha büyük)

Superlative Yaparken (Üstünlük)

a- Sıftların sonuna ‘est’ ya da

b- Bazı sıfatların başına the most/the least getirilir.

Örnekler

long-the longest (uzun-en uzun)

short-shortest (kısa-en kısa)

the most beautiful-en güzel

the least beautiful-en az güzel

 

Comparative Superlative

İngilizce gramer konuları, Türkçe dil bilgisi kuralları ile birçok benzerlik taşır. Ancak bazı konular var ki, kullanım amaçları ve yerleri kolayca karıştırılır. Comparative- Superlative konusu da bu karıştırılan konuların başında gelmekte. Oysaki kendisi anlaşılması oldukça basit ve eğlenceli bir konu. Kurallarını ve kullanım şeklini kavramak için bazı püf noktaları bilmeniz yeterli.

O halde Comparative- Superlative konu anlatımı ve örneklerini birlikte inceleyelim.

Comparatives Kullanımı

“Comparative” kelimesinin anlamı, “compare” fiilinden gelmektedir. Compare kelimesi karşılaştırmak anlamına gelir. Comparative adjectives ise ‘karşılaştırma sıfatları’ olarak tanımlanır.

Karşılaştırma sıfatları; birden fazla kişiyi, nesneyi, hayvanı kısacası herhangi birden azla şeyi kıyaslamak, karşılaştırmak ve mukayese etmek amacı ile kullanılırlar.

Bu noktada önemli olan iki şeyin bir konu hakkında birbirleri ile karşılaştırılması, birinin diğerinden daha fazla olduğu gibi bir anlamın kazandırılmasıdır.

Örnek: Bir çocuğun bir arkadaşına “Benim babam senin babandan daha güçlü.” diye bir cümle kurması, iki çocuğun babalarının güç konusunda mukayese edilmesi anlamına gelir. Böyle bir cümle kurmak için comparative‘e ihtiyaç duyulur.

My father is stronger than your father.
(Benim babam senin babandan daha güçlü.)

Comparative Cümle Kurma Formülü
Comparative kullanımı için uymanız gereken temel formül şu şekildedir;

Subject (Noun) + Verb + Adjective + Than + Object (Noun)
Özne (İsim) + Fiil + Sıfat + Than kelimesi + Nesne (İsim)

Cümlenizin öğelerinin sıralaması bu şekilde olmalı. Bu formülde sıfatınızı belirtirken uymanız gereken birkaç basit kural ise şöyle;

Eğer sıfatınız kısaysa yani tek heceliyse sıfatın sonuna ‘-er’ takısı gelir.

Longer, bigger, smaller gibi.

Eğer sıfatınız kısaysa yani 2 heceli ancak sonu -y harfi ile bitiyorsa -y harfi düşer, sıfatın sonuna ‘-ier’ takısı gelir.

Happy -> happier gibi.

Eğer sıfatınız uzunsa yani 2 veya daha çok heceli ise sıfata ek gelmez, sıfattan önce ‘more’ kelimesi gelir.

More expensive gibi.

Örnek Cümleler:

John is taller than Jane.
(John Jane’den daha uzun.)

That film was nicer than this.
(O film bundan daha hoştu.)

He is more popular than his friends.
(O arkadaşlarından daha popüler.)

This car is more expensive than the other car.
(Bu araba diğer arabadan daha pahalı.)

A stone is bigger than a pebble.
(Bir taş bir çakıl taşından daha büyüktür.)

Summer is hotter than winter.
(Yaz kıştan daha sıcaktır.)

A cat is slower than a cheetah.
(Bir kedi bir çitadan daha yavaştır.)

Mr. Smith is older than Mr. Johns.
(Bay Smith, Bay Johns’dan daha yaşlı.)

Superlatives Kullanımı

Superlative kelimesinin anlamı, “super” kelimesinden gelmektedir. Üstün, süperlik gibi anlamları olan bu kelime, superlative adjectives kalıbını “üstünlük bildiren sıfatlar” olarak tanımlamaya yardımcı olur.

Üstünlük bildiren sıfatlar, aynı karşılaştırma sıfatları gibi kıyaslama bildirirler. Ancak aralarında belirgin bir fark bulunur. Üstünlük sıfatları; iki şeyi değil, bir şeyi diğer her şeye göre kıyaslar. Bir kişinin, nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylere kıyasla ne kadar üstün olduğunu belirtirler.

Yani superlative konusunda önemli olan bir şeyin bir konu hakkında diğer her şeyle olan kıyaslamasıdır. Comparative gibi daha değil; en durumu vardır.

Örnek: Az önceki iki çocuğu tekrar ele alacak olursak, “Benim babam bu dünyadaki en güçlü insandır.” diyen çocuk, babasını güç konusunda dünyadaki diğer her şeyle karşılaştırmakta ve üstün görmektedir. Böyle bir cümle kurmak içinse superlatives konusuna ihtiyaç vardır.

My father is the strongest person in this world.
(Benim babam bu dünyadaki en güçlü insandır.)

Superlative Cümle Kurma Formülü
Superlative kullanımı için uymanız gereken temel formül şu şekildedir;

Subject (Noun) + Verb + The + Adjective + Object (Noun)
Özne (İsim) + Fiil + The kelimesi + Sıfat + Nesne (İsim)

Cümlenizin öğelerinin sıralaması bu şekilde olmalı. Bu formülde sıfatınızı belirtirken uymanız gereken birkaç basit kural ise şöyle;

Eğer sıfatınız kısaysa yani tek heceliyse sıfatın sonuna ‘-est’ takısı gelir.

Longest, biggest, smallest gibi.

Eğer sıfatınız kısaysa yani 2 heceli ancak sonu -y harfi ile bitiyorsa -y harfi düşer, sıfatın sonuna ‘-iest’ takısı gelir.

Happy -> happiest gibi.

Eğer sıfatınız uzunsa yani 2 veya daha çok heceli ise sıfata ek gelmez, sıfattan önce ‘most kelimesi gelir.

The most expensive gibi.

Örnek Cümleler:

She is the prettiest girl I have ever seen.
(O, gördüğüm en güzel/ hoş kız.)

Mount Everest is the highest mountain in the world.
(Everest Dağı dünyadaki en yüksek dağdır.)

This must be the hottest day of the year.
(Bu yılın en sıcak günü olmalı.)

He is the most intelligent boy in the class.
(O sınıftaki en zeki çocuk.)

Health is the most important thing.
(Sağlık en önemli şeydir.)

This car is the fastest car.
(Bu araba en hızlı araba.)

This chair is the most comfortable chair.
(Bu sandalye en rahat sandalye.)

Not 1: Clever, quiet, simple ve narrow sıfatları, comparative ve superlative kullanımlarında hem tek heceli sıfat hem de çok heceli sıfat kuralına göre ek alırlar.

Cleverest ve Most Clever ya da Cleverer ve More Clever gibi.

Not 2: Bad, good ve far sıfatları kurallara uymayan istisnalardır. Bunların comparative ve superlative formlarını ezberlemek gerekir.

Adjective Comparative Superlative
Good Better The best
Bad Worse The worst
Little Less The least
Far Farther/ Further The farthest/ furthest

Compertive and Superlative

 

Compertive and Superlative

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.