Published On: Kasım 23rd, 20211491 words7,5 min read

Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Beyanname düzeltme işlemine ihtiyaç duyduğunuzda dikkat etmeniz gereken ilk durum, beyannamenizi hangi ortam üzerinde verdiğiniz olur.

Beyanname düzeltme nasıl yapılır?

Beyanname düzeltme işlemine ihtiyaç duyduğunuzda dikkat etmeniz gereken ilk durum, beyannamenizi hangi ortam üzerinde verdiğiniz olur. Kağıt ortam üzerinde verdiğiniz beyannamenin düzeltmesini de yine kağıt ortam üzerinde gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak, elektronik ortam üzerinde verilen beyannamelerin düzeltme beyannamesini de elektronik ortam üzerinde gerçekleştirmeniz gerekir.

Düzeltme beyannamesi verilirken daha önce gerçekleşen hata ya da eksikliklerin de yeni beyannamede görülecek şekilde gerçekleşmesi gerekir. Düzeltme beyannamesi ile birlikte beyanı artırıcı bir etki oluşmuş ise iki tahakkukun farkı kadar bir tahakkuk fişi kesilir. Eğer düzeltme beyannamesi beyanı azaltıcı olarak verildiyse elektronik ortamda kabul edilir ve damga vergisinden oluşan bir tahakkuk fişi kesilir. Ardından gerekli düzletme işlemleri, bağlı olduğunuz vergi dairesince yapılır.

Elektronik ortam üzerinde gerçekleştirdiğiniz beyanname düzeltme işlemleri, mevcut beyanname düzenleme programı üzerinde yapılır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra ise onay verilerek işlem tamamlanır.

Beyanname düzeltme işlemini kanuni süresi içerisinde yapmanız halinde herhangi bir ceza almazsınız. Ancak, kanuni süreyi aştıktan sonra yapacağınız düzeltme beyannamelerinde usulsüzlük cezası alabilirsiniz.

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?

Beyannamenizi oluşturduktan sonra gerekli sorgulama ve takip işlemleriniz için T.C. Ticaret Bakanlığı’na ait sitenin beyanname sorgulama bölümü üzerinden beyannamelerinizi sorgulayabilmeniz mümkündür.

Bunun dışında e-Devlet kapısı üzerinden ya da İnternet Vergi Dairesi yoluyla bilgilerinizi gerekli alanlara girerek sisteme girişi gerçekleştirebilir, beyannamelerinizi buradan da takip edebilirsiniz.

Beyanname Düzeltme Dilekçe Örneği

Düzeltme beyannamesi vermeye ihtiyaç duyan gerçek ya da tüzel kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait resmi site üzerinde yer alan Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ni doldurarak Başkanlığa iletebilir. Elektronik ortam üzerinde gerçekleşen bu işlem oldukça pratik şekilde düzenlenebilir.

Dilekçe üzerinde yer alan tüm boşlukları doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız oldukça önemlidir. Açıklama alanına ise düzeltmeyi ne için yaptığınıza dair bir açıklama girerek düzeltme talebinize netlik kazandırabilirsiniz.

Muhtasar Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Muhtasar beyannameleri artık SGK bildirimleri ile aynı ekran üzerinden gerçekleşir. MuhSGK olarak da geçen bu bildirim şeklinde düzeltme beyannamesi vermek istediğinizde de bu ekranda işlem yapmanız gerekir.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmeleri yapmak için;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bölümünün vergi kesintileri ile ilgili hesap hatası, eksik bildirim, T.C. kimlik numarası gibi önemli ve kişisel bilgilerde hataların olması halinde düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir. Bu bölgede düzeltme gerçekleştirirken tüm bilgiler olması gereken hali ile yeniden yazılır.

Düzeltme beyannamesini vergi dairesine iletmeniz ile birlikte vergi kesintilerinde eski beyanname hükümsüz hale gelir. Fakat, önceki tahakkuklar tümüyle hala geçerlidir. Yaptığınız düzeltme matrah artırıcı etkide ise sistem, düzeltme beyannamesinde belirtilen matrah ve önceki beyanname arasındaki fark kadar tahakkuk düzenler. Bu sebeple, iki beyannamenin de tahakkuku geçerli olur.

Yaptığınız düzeltme beyannamesi matrah azaltıcı etkiye sahip ise sistem, tahakkuku sıfır olarak düzenler. Yaptığınız düzenlemeyi haklı bir nedene dayandırır ve bunu belgelerseniz tahakkuk vergi dairesi tarafından düzeltilir. Ancak, yazılı açıklamanız vergi dairesi müdürü tarafından yeterli bulunmazsa düzeltme beyannameleriniz üzerinde inceleme yapılır ve sonuç buna göre belirlenir.

SGK bildirimlerine ilişkin düzeltmeleri yapmak için;

SGK bildirimleri alanında bir hata yapmanız halinde düzeltme beyannamesi vermek istediğinizde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu üzerinde yalnızca iptal etmek ya da eklemek istediğiniz bilgileri girmeniz yeterlidir. Daha önce beyan ettiğiniz ve düzenlemeye gerek duymadığınız alanlar için tekrar ibare eklemenize gerek yoktur.

Düzeltme işlemi yalnızca prim ve hizmet bilgilerine ilişkinse ve vergi kesintilerine ilişkin bir düzeltmeye ihtiyaç yoksa vergi kesintilerine dair önceki beyannamede belirttiğiniz bilgilerin düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekir.

KDV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Geçmiş dönemlere ait bir KDV beyannamesini düzeltmeniz gerektiğinde, eğer bu beyanname ile son beyannameniz arasında farklı beyannameler de varsa bunların tümü için düzeltme beyannamesi oluşturmanız gerekir. Eğer bu düzeltmeler sonucunda ödenecek bir vergi çıkmadıysa her dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi vermenize gereke kalmaz. Böyle bir durumda, düzeltmenin yapıldığı dönem ile son vergilendirme dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesi yeterlidir.

Önceki dönemler için yapılan düzeltme beyannamesi kanuni süre dışında kaldığı için usulsüzlük cezası kesilebilir. Bu cezalar, düzeltme beyannamenizin matrah artırıcı ya da azaltıcı olmasına göre farklı şekilde uygulanabilir.

ÖTV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

ÖTV düzeltme beyannamesi 3 şekilde gerekli olabilir. Bunlar;

Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nin düzeltilmesi
Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltme
KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesi şeklindedir.
Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nin düzeltilmesi:

ÖTV’nin konusu olan mallar üzerinde yersiz veya fazla vergi hesaplanan durumlarda gerekli işlemleri yapmanız halinde bunlarla ilgili borçlanmanız ya da ödediğiniz vergiler için düzeltme yapabilmeniz mümkündür. ÖTV üzerinden mahsup edebileceğiniz ya iade talebinde bulunabileceğiniz II sayılı listeye kayıtlı taşıtlar için dönem şartı aranmaz. Bu şekilde işlemlerin gerçekleşebilmesi için fazla veya yersiz ödenen verginin size iade edilmesi, bunun defter kaydının tutulması, belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir.

Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltme:

ÖTV kanununda yer alan II sayılı listede geçen kayıt ve tescile tabi malların tescilden sonraki iadesi durumu hariç, malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi ya da matrahta değişikliklerin oluşması hallerinde düzeltme yapabilmeniz mümkün olur.

ÖTV üzerinden mahsup edebileceğiniz ya da iade talebinde bulunabileceğiniz II sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallar için dönem şartı aranmaz. Ancak, işlem yapılabilmesi için iadesi gerçekleşen malların işletmeye girmesi ve bunların defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir.

KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesi:

KDV iade alacağına mahsup yolu ile ödenen ÖTV’nin talebi halinde, iade taleplerinin esas kaynağının KDV alacağı olması sebebiyle böyle iade talepleri KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümü uyarınca uygulanır. Böyle bir durumda, iadenin gerçekleşmesi için düzeltme gerekçesi bakımından Tebliğin gerekli bölümlerinde belirtilen belgelerin ibrazı da gerekir.

Gelir Vergisi Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi beyannamesini diğer vergi türlerinde olduğu gibi defter beyan sistemi üzerinden oluşturabilmeniz mümkün olur. GİB’e bağlı bu sisteme kullanıcı kodunuz ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Bu sistem üzerinde oluşturduğunuz Gelir Vergisi beyannamesini düzeltebilmeniz mümkündür. Oluşan Beyannameler, öncesinde paket halinde birer taslak olarak sisteme kayıt olduğundan, her oluşturduğunuz beyanname direkt olarak gerekli birimlere iletilmez. Taslağın kontrolünü sağladıktan sonra vereceğiniz onay sonrasında taslak bir beyannameye dönüşür. Yani, onay vermeden önce gerekli tüm düzenlemeleri taslak üzerinde gerçekleştirmeniz mümkün olur. Ancak, bu gibi düzenlemeleri kanuni süre içerisinde gerçekleştirmeniz önemlidir.

Eğer gerekli tüm onayları verip beyannameyi oluşturduktan sonra bir hata fark ettiyseniz düzeltme beyannamesi oluşturabilirsiniz. Böyle bir durumda beyannameniz önceki beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Kanuni süresi içerisinde bu düzeltme beyannamesini vermeniz ceza almamanızı sağlar. Ancak, kanuni süre dolduktan sonra düzeltme beyannamesi vermeniz halinde matrah artırıcı ya da azaltıcı etkisine göre farklı durumlar oluşabilir. Ayrıca, süreyi aşmanız sebebiyle usulsüzlük cezası ödemeniz gerekir.

yorumunuzu bırakın

İlgili Mesajlar