İçeriğe geç

Active Passive Voice

Active Passive Voice

Active Passive Voice

Active Passive Voice

İngilizce Aktif Pasif – Ekten ve Edilgen Çatilar

İngiliz gramerinde Active – Passive olarak bulunan bu yapıya etken ve edilgen cümleler denir. Cümleler ve zamanlar yerine göre active veya passive formda bulunabilirler.

Metin yemek yedi. (Etken cümle)

Yemek metin tarafından yenildi (Edilgen cümle)

Aktif / Pasif konusunda kilit nokta cümlenin öğeleri olan özne ve nesnenin iyi bilinmesidir.

Özne / Subject
Cümle içinde işi yapan isim veya ismin yerine geçmiş zamir.
Yusuf went to İstanbul. (Yusuf İstanbul’a gitti.)

Nesne / Object
Cümle içinde genellikle isim olan ve kimi,neyi gibi sorulara cevap veren kelimedir.
Active Voice
Öznenin cümledeki yüklemin aktörü olduğu cümlelere denir. Bu tip cümlelerde özne eylemi gerçekleştirendir.
aksiyonu yapan + verb + aksiyona maruz kalan
Cafer is singing a song. (Cafer şarkı söylüyor.)

Passive Voice
Öznenin cümledeki yüklemin hedefi olduğu cümlelere denir. “be” nin uygun biçimi ile fiilin 3. halini kullanır. Yapı olarak zamanlara göre değişik biçimler alır. Aktif bir cümleyi pasif yapmak için cümlenin nesnesini bulmak gerekir. Nesne cümlenin başına getirilir ve etken cümlenin zamanına göre tanımlanır.
aksiyona maruz kalan + be + past participle of verb + ( by + aksiyonu yapan )
A song was singing. (Bir şarkı söyleniyordu.)
Edilgen cümlelerde “by” çok kullanılır fakat her yerde kullanmak gereksiz olabilir.

Ör/ Thieves stole my ring. –> My ring was stolen

Burada “by thieves”=”hırsızlar tarafından” demek gerekli değildir çünkü önemli olan yüzüğün çalınmış olmasıdır.
Zamanlara göre edilgen çatı örnekleri
Active Form / Passive Form

We keep the tomato here. / The tomato is kept here.

We are keeping the tomato here. / The tomato is being kept here.

We have kept the tomato here. / The tomato has been kept here.

We kept the tomato here. / The tomato was kept here.

We were keeping the tomato here. / The tomato was being kept here.

We had kept the tomato here. / The tomato had been kept here.

We will keep the tomato here. / The butter will be kept here.

We are going to keep the tomato here. / The tomato is going to be kept here.
Edilgen çatı genellikle;

Nesnenin özneden daha önemli olduğu yerlerde.
Özne bilinmediğinde.
İşi, neyin ve kimin yaptığı önemsiz olduğunda
kullanılır.

Passive Voice, Passive Voice Konu Anlatımı – Etken Edilgen Cümleler
07/03/2019 By Wall Street English8326404163

Başarısı Kanıtlanmış Eğitim Metodumuz Şimdi %100 Online!
Detaylı Bilgi

İngilizce öğrenme sürecinde olan tüm öğrenciler için çoğu zaman oldukça karmaşık bir hal alan passive voice – etken edilgen cümleler konusu sanılanın aksine düzenli çalışma ve pratik yaparak rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz bir gramer konusu olarak bilinir. Ancak passive voice – etken edilgen cümleler konusunu öğrenebilmek için öncelikle passive voice ve active voice yani etken yapı cümle farklılıklarını kavramanız gerekmektedir. O halde sizler için hazırladığımız passive voice konu anlatımına göz gezdirmeye başlayalım.

Active Voice (Etken Yapı) ve Passive Voice ( Edilgen Yapı) Farkı
Active voice öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılırken; passive voice ise bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Örnek vermek istersek;

Active Voice – Etken Yapı : I do my homeworks every night
Her gece ödevlerimi yaparım.
Passive Voice – Edilgen Yapı : My homeworks are done by me every night
Ödevlerim her gece benim tarafımdan yapılır.

● Örnekte de görüldüğü üzere etken cümlelerde bulunan nesneler edilgen cümlelerde özne haline dönüşmektedir.

● Edilgen yapıda önemli olan nokta meydana gelen olay olduğu için eylemi yapan kişi önemli değildir. Buna karşın hem passive cümle kullanmanız hem de olayı gerçekleştiren kişiyi belirtmeniz istendiğinde ya da yapanın kim olduğu cümle içinden anlaşılamadığı durumlarda active cümlede yer alan özne, passive cümlede by eklenerek belirtilir.

● Etken cümleyi edilgen cümleye çevirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da cümle içinde nesneyi tam olarak bulmaktır. Çoğu öğrencinin en çok karıştırdığı nokta olan bu kısımda nesnenin birden fazla kelimeden oluşma ihtimalini unutmayın.

Passive Voice Olumlu Cümleler
Özne + to be + fiilin 3. hali + by

Passive voice olumlu cümle kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki isteğe bağlı olarak kullanılır.

This television was repaired by me
This television was repaired

Passive Voice Olumsuz Cümleler
Özne + to be + not + fiilin 3. hali + by

Passive voice olumsuz cümle kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki aynı olumlu cümle yapısındaki gibi isteğe bağlı olarak kullanılır.

This television was not repaired by me
This television was not repaired

Passive Voice Soru Cümleleri
to be + özne + fiilin 3. hali + by

Passive voice soru cümlesi kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki aynı olumlu ve olumsuz cümle yapısındaki gibi isteğe bağlı olarak kullanılır.

Was this television repaired by me ?
Was this television repaired ?

Active ve Passive Cümlelerin Değişimi

Etken ve Edilgen Cümle Örnekleri
Present Tense:
Active Voice : I make payments daily
Passive Voice : Payments are made by me daily

Present Continuous Tense:
Active Voice : I am making payments
Passive Voice : Payments are being made by me

Past Perfect Tense:
Active Voice : I had made payments
Passive Voice : Payments had been made by me

Past Perfect Continuous Tense
Active Voice : I had been making payments
Passive Voice : Payments had been being made by me

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.